Spletne učilnice za izbirni predmet računalništvo

naloge za pripravo na tekmovanje iz računalništva

Spletna učilnica je namenjena učencem predmeta računalništvo v 6. razredu.Spletna učilnica za računalništvo v 5. in 6. razredu
Spletna učilnica izbirnega predmeta Urejanje besedil v 7. razredu