Spletne učilnice za izbirni predmet računalništvo

naloge za pripravo na tekmovanje iz računalništva

Spletna učilnica izbirnega predmeta Urejanje besedil v 7. razredu